Cải tạo biệt thự hiện đại tại Hà Nội

Cải tạo biệt thự hiện đại tại Hà Nội

Đây cũng là 1 công trình cải tạo biệt thự tại Hà Nội. Những kiến trúc sư đã cải tạo  và đem đến sự hiện đại tươi mới cho ngôi biệt thự.

Hình ảnh công trình trước khi cải tạo:

Cải tạo biệt thự tại Hà Nội (0)

Chông có vẻ cũ và hoang sơ

Sau khi cải tạo:

Cải tạo biệt thự tại Hà Nội (1)

Cải tạo biệt thự tại Hà Nội (2)

Cải tạo biệt thự tại Hà Nội (4)

Cải tạo biệt thự tại Hà Nội (6)

Sự hiện đại và sức sống mới chàn ngập ngôi biệt thự.